19 Khamla Road, Nagpur, Maharashtra 440015

PP Swami Sadguru Sant Swaminarayan Mandir, Nagpur